Üniversitenizin tüm kurslarını tek bir yazılımla yönetin!

Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen ücretli - ücretsiz kurslar; TÖMER veya Dil merkezleri tarafından verilen Türkçe veya Yabancı Dil Kursları; Seviye Tespit Sınavları ve üniversite bünyesinde eğitim veren diğer tüm birimlerin kurslarını tek bir yazılımla yönetebilirsiniz. Üstelik her birim birbirinden bağımsız şekilde kendi kurslarını yönetir. Esertifika Yönetim Sistemi; Kurumsal eğitimleri tek bir merkezde pazarlama, yönetme ve arşivleme olanağı sağlar.

Başvuru

Başvuru ve Ücret Toplama

Özelleştirilebilir başvuru formu ile kayıt toplama ve kayıt ücretlerini Kredi Kartı veya Dekont yükleme ile online tahsilat seçeneği.

Eğitim

LMS Özelliği

Asenkron video ders yönetimi, ders materyali, canlı ders yönetimi, online sınav & quiz, ders puanlama vb. ile eğitim süreçlerini organize edebilme.

Mezuniyet

Belgelendirme ve Edevlet Entegrasyonu

Başarı kriterine uyan öğrencileri otomatik mezuniyeti, Online mezuniyet belgesi üzerimi ve edevlet üzerinden sorgulama ve doğrulama, arşiv imkanı.

Modüller ve Özellikleri

Esertifika Yönetim Sistemi üniversite bünyesinde verilebilecek her türlü eğitim etkinliğinin kayıttan mezuniyete dek tüm iş süreçlerini tek bir yazılımla yönetebilecek şekilde "Eğitim Teknolojileri Uzmanları" ile geliştirildi. Tüm eğitimler için yüksek standartlarda iş akışları sunarak kurumsal kalite, bütünlük, hesap verebilirlik, performans göstergeleri ve kurumsal hafıza-arşiv imkanı sunmaktadır.

BAŞVURU MODÜLÜ

Tanıtım

 • Kurs Tanıtımları
 • Kursları Kategorilerde Sunma
 • Kategori Abonelik Yönetimi
 • Kurs Meta Verileri
 • SEO URL ile Reklam Avantajı
 • Ücret Yönetimi
 • Başvuru Toplama
 • Başvuru Formu Özelleştirme
 • Özlük Evrakı Ekleme
 • İndirim Yönetimi
 • Kontenjan Türü Yönetimi
 • Kontenjan Bazlı Kayıt
 • Kredi Kartı ile Tahsilat
 • Ön Talep Toplama
 • Akıllı Filtreleme
 • Birim Bazlı Kurs Listesi
 • Ziyaret Sayaçları
 • Reklam Linki Performans Yönetimi
 • Ders Ön İzleme İmkanı
 • Eğitmen Tanıtımı
 • Kurs Puanları ve Yorumları
 • Kursların XML Servisi ile Paylaşımı
 • KVKK Uyumlu Veri İşleme
 • Tek Hesapla Sınırsız Sertifika Kaydı
 • Kategori Aboneliği ile Hedef Kitle Toplama
 • SMS Entegrasyonu
EĞİTİM MODÜLÜ

Eğitim

 • Örgün Eğitim Yönetimi
 • Ders Yönetimi
 • Ders Materyallerine Erişim
 • Asenkron Video Dersler
 • Ders Tamamlama Kontrolü
 • Ders Bazlı Quiz & Sınav
 • Ders Puanlama
 • Derste Notu Tutma
 • Derste Geçirilen Süre Kontrolü
 • Ders Ziyaretleri Kontrolü
 • Ders İçeriğini Yorumlama & Puanlama
 • PDF, DOC, PPT vb. Ders Materyali Yükleme
 • Eğitmene Çevrimiçi Soru
 • Vimeo Entegrasyonu
 • Vimeo Video İzleme Süresi Analizi
 • İzleme Süresi Zorunluğu & Ders Tamamlama
 • Canlı Ders Kayıtlarını Sunma
 • Zoom Entegrasyonu
 • Zoom Sistemine Yetkilendirilmiş Giriş
 • Ders, Alt Ders Kurgusu
 • Ödev Yönetimi
 • Ödev Toplama & Puanlama
 • Online Ön Test
 • Online Son Test
 • Online Anket & Quiz
 • Online Sınav Güvenliği
 • Sınav Puanına göre Otomatik Mezuniyet
 • Çoktan seçmeli, açık uçlu veya resimli soru
 • Harici Sınav ile Toplu Puan Girişi
 • Şubelendirme
 • Sınav Organizasyonu
 • Sınav Yeri Otomatik Yerleştirme
 • Sınav Giriş Belgesi İlanı
 • Sınav Sonuç Belgesi İlanı
 • Toplu Sınav Sonucu Girişi
 • Tek Sınavda Alt Kriterli Puanlama
BELGELENDİRME ve ARŞİV

Mezuniyet

 • Mezuniyet İşlemleri
 • Taksitli Borçlandırma
 • Tarihli Borçlandırma
 • Ödeme Raporları
 • Kredi Kartı ile Online Tahsilat
 • Dekont Yükleme ile Tahsilat
 • Online Katılım Belgesi Üretme
 • Online Eğitim Belgesi Üretme
 • Online Öğrenci Belgesi Üretme
 • Online Kimlik Kartı Üretme
 • Online Sınav Giriş Belgesi Üretme
 • Online Sınav Sonuç Belgesi Üretme
 • Mezuniyet Belge Metni Özelleştirme
 • Tüm Belgelerin Dinamik PDF Üretimi
 • QR Kod Doğrulamalı Belgeler
 • Edevlet Üzerinden Giriş
 • Edevletten Sertifika Sorgulama
 • Edevletten Sertifika Doğrulama
 • Kurs Gelirlerinin Dağıtımı
 • Harcama Cetveli Üretme
 • Eğitmen Ücretlerinin Hesaplanması
 • Eğitmen Ücretlerinin Raporlanması
 • Kurs Bilgilerinin Arşivlenmesi
 • Ay Bazlı Performans Raporları
 • Yıl Bazlı Performans Raporları
 • Kursun Arşivlenmesi

Esertifika Yönetim Sisteminin Avantajları

 • Üniversitelerde verilen içerik ve kapsamı farklı tüm etkinlikler derinlemesine incelenerek ortaklaştırılmış iş modelleri oluşturuldu. Bu sayede kurumsal bütünlük içerisinde farklı özelliklerdeki her türlü kursu standardize edilmiş süreçlerle yönetmenize imkan sağlayacaktır.
 • Sınırsız sayıda alt birim birbirinin kurs yönetimini görmeden, yalnızca kendi kurslarını aynı yazılım üzerinden yönetebilmektedir. Tüm bu kurslar ortak bir platformdan son kullanıcı ile buluşturularak güçlü bir pazarlama avantajı yaratmaktadır. Tek bir birimin kurs üretim kapasitesi yerine kurumun tüm birimlerinin kurs kapasiteleri birleşerek aday kursiyerlere çok geniş bir yelpazede eğitim olanağı sunmaktadır. Bu çeşitlilik doğal bir pazarlama ve reklam avantajı sunmaktadır.
 • Her alt birim aktif kurs web servisleri dilerse kendi web sitelerine, dilerlerse kurumun ana sitesinde bir modüle aktif kurslarını otomatik olarak çekip yayınlayabilmektedirler.
 • YÖK'ün Performans Kritelerine göre hazırlanan raporlar ile kurumsal performansınızı dilediğiniz anda analiz edebilir ve raporlayabilirsiniz.
 • Döner Sermaye Kapsamında elde edilen gelirler yönetmeliğine uygun olarak kurumun hizmet cetveli üzerinden eğitmen ödemelerinizi kursun gelirlerine göre yazılım üzerinden yönetmenize olanak sağlar. Ödeme sürecinde gereken önemli basılı evrakları yazılım üzerinden rapor alarak sekretarya yükünüzü ortadan kaldırır.
 • Tüm eğitim sürecini kayıttan mezuniyete kadar, ister yüz yüze, ister çevrimiçi olarak yürütmenize olanak sağlar. Kursa kayıt, ücret ödeme, öğrenci belgesi, mezuniyet belgesi vb. kritik evrakları öğrencilerin profilleriden alabilmeleri, toplu dış veri aktarımları vb. sayısız iş kurgusu ile kursiyer-kurum iletişimi neredeyse ortadan kaldırır ve sekreterya yükü oluşturmadan binlerce öğrenciye hizmet vermenize olanak sağlar.
 • Vimeo video stream sistemi ile entegre çalışarak eğitsel videoların indirilme, kopyalanma, sunucu üzerinde stream yükü oluşturma sorunlarını ortadan kaldırır. Eğitsel videoların izlenme sürelerini analiz ederek ders tamamlama vb. statü değişimlerini yönetir.
 • Video tabanlı eğitim kurslarınızda kursiyerin kayıttan mezuniyete kadarki tüm süreçlerini online olarak yürütür. Kursiyer zorunlu videoları tamamlar, girmesi gereken aşama sınavları veya başarı sınavına girer ve baraj puanı üzerinde bir puan alırsa doğrudan mezun duruma düşerek anında mezuniyet belgesini alır. Tüm süreçler online olarak ve hiçbir ek yük doğurmadan tamamlanabilir.
 • Zoom entegrasyonu sayesinde; açılan canlı derslere sistem üzerinden yetkili giriş oluşturularak videoyu izleme yetkisi olan kullanıcılar canlı derse yönlendirilir. Canlı derse girecek kişilerin kontrolü, şifre oluşturma vb. hiçbir ek işleme gerek kalmaz.
 • Tamamlanan kurslar arşivlenerek büyük bir kurumsal hafıza oluşturulur. Yeni açılan kurslar için geçmiş benzer kursları almış öğrencilerin raporları alınarak pazarlama avantajı sağlanır. Tek bir tuş ile istenilen tarih aralığında tüm üniversite verilen kurslara yönelik; toplam kursiyer, gelir, mezun sayısı, belge sayısı vb. bilgileri içeren raporlar alınabilir.
 • TÖMER'ler için özelleştirilmiş kur sistemi ile A1-C1 arası eğitim süreçlerinin ilişkili şekilde yürütülmesine olanak sağlar. Kur sonu sınavlarının organizasyonundan yabancı uyruklu öğrenciler için gerekli olan belgelerin dinamik üretimesine kadar tüm süreçlerinizi kapsamlı şekilde koordine edebilmektedir. Öğrenciler ders programlarına, sınav programlarına, öğrenci-mezuniyet- sınav giriş ve sınav sonuç evraklarına kendi profillerinden barkodlu-qrkodlu belgelerine erişebilmektedir.

Referanslarımız

Yazılımımız 6 farklı üniversite bünyesinde hizmet veren 16 farklı birim tarafından kullanılmaktadır. Esertifika Yönetim Sistemi bu güne kadar yüzlerce kurs ve binlerce kursiyere hizmet vermiş, iş akışları ve modüler yapıları tamamlanmıştır.